Manifest 013 Food

Aan de hand van vier heldere uitgangspunten geeft 013 Food voeding aan duurzaam leven in de regio Tilburg.

1. Meer kennis

013 Food stimuleert een voedselbewuste regio

In de regio Tilburg zijn mensen bewust van waar voedsel vandaan komt en hoe het tot stand komt. Dat bewustzijn helpt om betere voedselkeuzes te maken. Zo helpen we mensen om gezonder en gelukkiger te worden.

2. Minder kilometers

013 Food stimuleert korte ketens

In een regionaal voedselsysteem zijn de ketens zo kort en efficiënt mogelijk. Zo’n regionaal voedselsysteem heeft tal van voordelen. Het stimuleert de regionale economie en beperkt het aantal transportbewegingen.

3. Duurzamer produceren

013 Food stimuleert duurzame voedselproductie

Voor de productie van voedsel zijn energie, water en grondstoffen nodig. Bij de duurzame productie van voedsel houden producenten nadrukkelijk rekening met het milieu, het klimaat en het welzijn van mensen en dieren.

4. Minder verspilling

013 Food stimuleert het tegengaan van voedselverspilling

Wij staan voor een regio waarin burgers, ondernemers, instellingen en overheden bewuster inkopen, voedsel slimmer bereiden en bewuster omgaan met restanten. Zo dragen we bij aan een circulaire economie.

013 Food staat voor meer kennis, minder kilometers, duurzamer produceren en minder verspilling. Zo geven wij voeding aan duurzaam leven.